Aktywa funduszy kapitałowych – czerwiec 2008

Drugi kwartał 2008 roku, podobnie jak i pierwszy, nie był pomyślny dla rynku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK w Polsce. Główny indeks giełdowy spadł w tym okresie o -12,9%, a indeksy małych i średnich spółek dotknięte zostały największymi od ponad dwóch lat spadkami. Oba indeksy w drugim kwartale spadły o nieco ponad -28%. W efekcie tak dynamiczne spadki przyczyniły się do strat, jakie zaczęły przynosić inwestycje w bardziej ryzykowne instrumenty, w tym – w jednostki funduszy kapitałowych. W konsekwencji drugi kwartał przyniósł również spadek wartości aktywów zgromadzonych w UFK. Według zebranych przez nas danych łączna wartość aktywów UFK na koniec czerwca wyniosła 30,9 mld PLN. W porównaniu do pierwszego kwartału br. roku, oznacza to spadek o -8%. Sytuacja wygląda o wiele gorzej w zestawieniu rok do roku – w porównaniu ze stanem aktywów z końca czerwca 2007, wartość aktywów UFK spadła aż o -13%. Jeszcze 3 miesiące temu roczne porównanie aktywów wykazywało 4 – procentowy wzrost. Udział aktywów sześciu największych towarzystw ubezpieczeniowych w rynku UFK stanowi 83%. Pierwsza dziesiątka ubezpieczycieli kontroluje natomiast 95% rynku. Tym razem dane o aktywach zgromadzonych w funduszach kapitałowych poszczególnych firm są dokładnym odzwierciedleniem trudnych warunków giełdowych drugiego kwartału 2008. Spośród 23 monitorowanych przez nas w tym segmencie firm, wzrost aktywów stał się udziałem tylko 1 ubezpieczyciela – TUnŻ Card. Co ciekawe jest to firma znajdująca się pod względem aktywów poza pierwszą dziesiątką, zarządzająca w ramach UFK kapitałem rzędu 62,5 mln PLN. Liderem rynku, z udziałem na poziomie 35%, niezmiennie pozostaje CU TunŻ – w porównaniu do pierwszego kwartału 2008 oznacza to spadek udziału o nieco ponad 3 pkt proc. Na drugim miejscu, tak jak przed 3 miesiącami znajduje się AEGON. Ubezpieczyciel nadal posiada zdecydowanie niższy udział w rynku od lidera, a zgromadzone przez niego środki są niemal 2 razy niższe niż środki zgromadzone w funduszach kapitałowych CU TunŻ. W porównaniu do pierwszego kwartału towarzystwo straciło ponad 1 pkt proc udziału w rynku. Dalsze miejsca, z udziałem na poziomie 11%, 9% i 6,6%, zajmują odpowiednio PZU Życie, ING NN TunŻ oraz Allianz Życie. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym zaszło kilka przetasowań, choć nie dotyczą one w ogóle pierwszej dziesiątki towarzystw pod względem wielkości zgromadzonych aktywów. Swoją pozycję połączoną ze skokiem o 7 pozycji wyżej odnotowała Europa Życie. W porównaniu z rokiem ubiegłym aktywa tej firmy powiększyły się z 727 tys. PLN do 72,5 mln PLN. Na uwagę zasługuje również AXA Życie, która konsekwentnie poprawia swoją pozycję – jeszcze rok temu firma z aktywami UFK na poziomie 194 mln PLN zajmowała 14 pozycję, by na koniec pierwszego półrocza tego roku z aktywami na poziomie 370 mln PLN zając miejsce 12. Najwyższą dynamikę spadku w drugim kwartale br. odnotowała firma SKOK (-16%, która jeszcze przed 3 miesiącami mogła się pochwalić największą dynamiką przyrostu swoich aktywów na poziomie +8,2% oraz Allianz  Życie (-14%, którego ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zarządzają piątymi co do wielkości aktywami UFK o wartości przekraczającej 2 mld PLN. PLIK PDF Zespół Analiz Online Kredyty Łódź