Alimenty w znaczeniu prawnym

Alimenty są zasądzane przez sąd, który bierze pod uwagę nie tylko potrzeby dziecka, ale także możliwości inwestycyjne jego rodziców (a w pewnych sytuacjach też dalszych krewnych). Nie trzeba natomiast zakładać, że decyzja sądu obowiązuje aż do momentu, w którym dziecko osiąga pełnoletność albo kończy wiedzę i nie może być zmieniona. W wypadku, w którym potrzeby dziecka wzrosną (przykładowo na skutek poniesienia uszczerbku na zdrowiu) albo pogorszy się sytuacja finansowa opiekującego się nim rodzica, warto złożyć pozew o podwyższenie alimentów. Sąd ma obowiązek ustosunkować się do niego i ponownie udzielić odpowiedzi na pytanie o to, jaka jest sytuacja majątkowa rodziców dziecka i jakie są jego potrzeby. Złożenie pozwu nie gwarantuje na pewno jego pozytywnego rozpatrzenia, zwiększa jednak szansę na to, że rodzic opiekujący się dzieckiem będzie w przyszłości dysponował większymi niż do tej pory środkami majątkowymi.Badania statystyków potwierdzają, że coraz więcej dzieci jest wychowywanych nie przez oboje, ale przez jednego z rodziców. W naszym kraju zawiera się coraz mniej związków małżeńskich, a i te, które już istnieją, w zdecydowanej większości przypadków kończą się rozwodem, nie zaskakuje więc to, że informacje na zagadnienie tego, jak i gdzie ubiegać się o alimenty uważane są za szczególnie wartościowe. W największych polskich miastach możemy już wręcz spotkać się z kancelariami adwokackimi zajmującymi się wyłącznie wspieraniem kontrahentów ubiegających się o świadczenia tego rodzaju, wiele wskazuje a dodatkowo na to, że zapotrzebowanie na podmioty tego typu będzie bez ustanku rosło.