Anemometr – co to takiego?

Występuje w rodzajach mechanicznych, ciśnieniowych, cieplnych i laserowych, a zwykły wiatromierz jest jego przykładem. To urządzenie niezastąpione w meteorologii.DefinicjaAnemometr to przyrząd wykorzystywany do pomiaru prędkości lub kierunku wiatru, a także ruchu gazów i cieczy. Zazwyczaj składa się on pewnego rodzaju wiatraczka, którego łopatki obracają się pod wpływem badanego elementu. Licznik zamontowany w anemometrze rejestruje ilość obrotów, które zestawione z wynikiem sekundnika, wskazują prędkość przepływu np. wiatru.RodzajePoza podziałem na anemometry ciśnieniowe, mechaniczne, cieplne i laserowe istnieje również klasyfikacja bardziej szczegółowa. Wyróżnia się w niej urządzenia rotacyjne (inaczej mechaniczne właśnie), statyczne (welometr), a także anemoskop (wiatrowskaz), wiatromierz, wiatromierz Wilde’a, anemometr Robinsona i anemometr skrzydełkowy.Klasyczny wiatromierz, służąc do mierzenia prędkości czy kierunku wiatru, obecnie przyjmuje formę elektroniczną. Inaczej wiatrowskaz, który stosuje się do weryfikacji kierunku wiatru, zwłaszcza na lotniskach. Występuje on w formie znanego nam doskonale rękawa bądź urządzenia z obrotową głowicą. Najprostszym i najbardziej klasycznym sprzętem w tej grupie jest wiatromierz Wilde’a,którego róża wiatrów i chorągiewką służy do pomiaru kierunku wiatru, a zamontowana płytka i osiem prętów kierunkowych wskazują jego prędkość. Drugi z wymienianych powyżej urządzeń – anemometr statyczny, sprawdza się przy pomiarze prędkości ruchu powietrza. Działa on dzięki mechanizmowi uzyskiwania równowagi pomiędzy wolną częścią przekroju a przesłaniającą przekrój ruchomą zastawką. Jako stosunkowo podobny i klasyczny jednocześnie można uważać anemometr skrzydełkowy, który służy do badania chwilowej lub średniej prędkości powietrza. Trudno wyobrazić sobie również, czym od wymienionych modeli różni się anemometr Robinsona. Wiadomo, że składa się on z obracających się pod wpływem wiatru czaszy połączonych ze ślimacznicą i osią. Licznik obrotów działa pod wpływem poruszających się czasz, co okazuje się elementem wspólnym większości tego typu urządzeń.