Czytanie z chmur.

Każdy kto wybiera się w morską podróż lub inną wycieczkę, w której znaczną rolę odgrywa pogoda, powinien umieć odczytywać naturalne znaki świadczące o ewentualnym niebezpieczeństwie. Jednym z takich znaków jest zachmurzenie, pomiar wiatru, ciśnienie itp.Początki czytaniaKlasyfikacji chmur po raz pierwszy dokonał w roku 1802 francuski przewodnik Jean Baptiste Lamarc, jednak system stosowany do dzisiaj wprowadzili do obiegu Brytyjczyk Ralph Abercromby oraz Szwed Hugon Hildebrand Hildebrandsson dopiero w roku 1887. Obecnie rozróżniamy 3 główne grupy chmur ze względu na ich wysokość względem ziemi.Cała klasyfikacja oparta jest na nazwach łacińskich, które przyjęły się po wcześniejszym badaczu, Luku Howardzie.Rodzaje chmurZe względu na wysokość, chmury dzielimy na niskie, średnie i wysokie. Pierwsze z nich, oznaczane prefiksem strato-, występują zazwyczaj poniżej 2000 metrów nad ziemią; drugi rodzaj – średnie, zawierają przedrostek alto- i znajdują się pomiędzy 2000 a 7000 metrów; trzecie – wysokie, to już prefiks cirro-, chmury o cienkich kosmykach i wysokość powyżej 6000 metrów. Pewne rodzaje chmur występują częściej na określonych wysokościach. Dla niskiego piętra typowe okazują się Stratocumulus i Stratus, dla piętra średniego Altocumulus, natomiast dla wysokiego Cirrus, Cirrocumulus i Cirrostratus.Gatunki i odmianyW obrębie istniejących, nie wymienionych tutaj w całości rodzajów chmur, rozróżniamy także gatunki. Przykładowo, do rodzaju Cirrus i Cirrostratus należą gatunki Fibratus (w wyglądzie przypominające prostoliniowe lub nieregularnie zakrzywione włókna tworzące cienką zasłonę lub osobne chmury); Uncinus (podobne do przecinka z haczykiem lub kłaczkiem u wierzchołka oraz brakiem zaokrąglonych wypukłościach w górnej części), Floccus (przypominające mały, kłębiasty kłaczek) i wiele innych. Dodatkowo rozróżnia się również chmury w różnych odmianach, dzielące te zjawiska pod względem uporządkowania ich członów oraz przepuszczalności światła.Jak widać, odpowiednie rozpoznanie chmur jedynie za pomocą opisów może być bardzo trudne. Przed rejsem warto więc przestudiować dokładnie zwłaszcza zdjęcia obrazujące te podziały, a w podróż zabrać chociaż skrótową kwalifikację.