Dmochowski nagłośnienie

Od początku ludzkości muzyka towarzyszyła ludziom. Wcześniej było to granie na prymitywnych instrumentach wśród plemion, które odbywały rytualne tańce swoim bogom, zapewniając sobie sukces na polowaniu czy w podczas walk plemiennych. Muzyka ewoluowała wraz z rozwojem człowieka. Stała się przede wszystkim sposobem przyjemnego spędzania wolnego czasu. Narodziło się wiele rodzajów muzyki. Koncerty i muzyka klasyczna stały się wydarzeniami na które przybywali wielbiciele muzyki. W filharmoniach odpowiednie nagłośnienie zapewniała akustyka, pozwalając na wysłuchanie muzyki na żywo znanych wirtuozów. Na dworach i w pałacach możni organizowali bale i zabawy, na których dawali koncerty panny z dobrych domów. Nawet chłopi i mieszczanie, słuchali i bawili się przy muzyce, oczywiście ludowej. Muzyka stała się więc coraz bardziej wszechobecna. Powstawały zespoły muzyczne, zaczęto organizować koncerty, a Dmochowski nagłośnienie ich zaczęto powierzać wyspecjalizowanym firmom. Ciągle docierają do nas informacje o organizowanych imprezach, festynach, festiwalach. Otóż każda z tych imprez, to setki kabelków, mnóstwo wzmacniaczy i ciężka praca zespołu osób, dzięki którym nagłośnienie profesjonalne takiej imprezy daje wspaniałe wyniki. Przeważnie żaden z uczestników koncertu czy festynu nie zdaje sobie sprawy, że konferansjer i zespół, który daje koncert, to połowa sukcesu. Do drugiej połowy należy zaliczyć właściwe fachowe nagłośnienie. I wówczas zabawa na 102 murowana. Wniosek nasuwa się taki, że każdy organizator imprez powinien zapewnić odpowiednie nagłośnienie Bogusław Dmochowski, a każdy uczestnik imprezy czy meloman powinien wybierać takie imprezy, gdzie właśnie nagłośnienie Dmochowski da przyjemność słuchania muzyki. Bo w muzyce chodzi o to, by łagodzić obyczaje, koić duszę i dawać radość, dlatego przekaz muzyczny musi wchodzić do naszego ucha czysty bez nuty fałszu i zakłóceń.