Firmowa pieczątka – co powinna zawierać?

Pieczątka to jeden z atrybutów wielu firm – zarówno jednoosobowych działalności, jak i spółek. Choć prawo w naszym kraju nie nakłada na przedsiębiorców żadnego obowiązku jej stosowania, to mimo wszystko bywa przydatna w wielu sytuacjach. Co zatem powinna zawierać firmowa pieczątka?

Pieczątka stosowana przez firmy może mieć różnorodne wzory, formy, wielkości, kształty i kolory odbić. Posiada też określone dane – tu również przedsiębiorcy mają częściowo dowolność, choć istnieją oczywiście pewne podstawowe informacje, które zawsze są umieszczane na tego typu akcesoriach. Duże znaczenie ma tu jednak forma prawna firmy.

Zacznijmy od jednoosobowej działalności gospodarczej. Pieczątka takiej firmy powinna zawierać nazwę, czyli przede wszystkim imię i nazwisko jej właściciela oraz ewentualnie nazwę dodatkową, jeśli została zgłoszona podczas procesu rejestracji i znajduje się w CEIDG-1. Ponadto konieczna jest na stemplu siedziba firmy – tu często jest to po prostu adres zamieszkania osoby prowadzącej działalność. Firmowa pieczątka zawiera także NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej.

W przypadku spółki firmowa pieczątka – poza nazwą, siedzibą, adresem i NIP – musi posiadać także dodatkowe dane. Przede wszystkim chodzi informację dotyczącą formy prawnej przedsiębiorstwa. Dość ważne jest również to, by na pieczątce spółki umieszczone były dane odnośnie sądu rejestrowego, wysokości kapitału zakładowego oraz numeru KRS.

Przedsiębiorca może również, wedle własnych potrzeb, zawrzeć na pieczątce inne informacje. Głównie będą to więc dane ułatwiające kontakt, czyli numery telefonów, adresy e-mail oraz adresy stron www. Umieszczenie ich jest korzystne także z marketingowego punktu widzenia. Niektóre firmy decydują się na to, by firmowa pieczątka posiadała REGON, choć warto zaznaczyć, że od paru lat nie jest to obowiązkowym elementem. Ponadto na narzędziach tego typu niejednokrotnie zawarte są również numery konta bankowego. W przypadku przedsiębiorstw dysponujących filią, można także umieścić jej adres.

Pieczątki Kraków

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

two × 1 =