Jak oszczedzać prąd i energię cieplną w budynku.

Kiedy każdego miesiąca, kwartału, otrzymujemy rachunki za prąd, jesteśmy załamani ich wysokością i rozpaczliwie zaczynamy się zastanawiać nad poszukiwaniem źródeł taniej energii. Niestety w Polsce nadal większość energii elektrycznej jest pozyskiwana ze spalania węgla. A jak wiemy kolejne kopalnie węgla są zamykane, gdyż złoża węgla zaczynają się powoli wyczerpywać. W efekcie, jeśli nie wprowadzimy jakiś zmian w gospodarce energetycznej w Polsce, w przyszłości będziemy musieli importować węgiel, by zapewnić wszystkim wystarczający dostęp energii. Oczywiście istnieją też inne rozwiązane, bardziej ekologiczne i opłacalne w ogólnym rozrachunku, czyli korzystanie z odnawialnych, naturalnych źródeł taniej energii. Jednak w początkowej fazie wdrażania takich projektów koszty inwestycji są tak wysokie, że na razie zniechęcają polskie koncerny elektryczne. Rzeczywiście koszt budowy elektrowni wiatrowych, wodnych, czy wielkich kolektorów słonecznych na początku jest bardzo wysoki, ale po latach zwraca się on z nawiązką. Musimy jednak zmienić podejście w stosunku do taniej energii. Matka ziemia obdarowuje nas swymi naturalnymi dobrami, ale tylko do czasu, gdyż jej bogactwa nie są nieograniczone. Jak na razie, we własnym zakresie musimy się zastanawiać nad odzyskiem taniej energii. Jednym ze sposobów jest wybór najkorzystniejszego dla nas dostawcy energii. Na rynku działa wiele firm zajmujących się dostarczaniem prądu, a my możemy wybrać tę, z której usług chcemy korzystać. I mimo, że tania energia brzmi dość utopijnie, to w ten sposób rzeczywiście możemy znacznie obniżyć nasze rachunki za prąd. Każdy dostawca posiada bowiem swoją własną ofertę taniej energii, która opiera się na przykład na zmiennej taryfie nocnej i dziennej, na kontrolowanym wykupie energii na określony czas, modernizacji budynku i instalacji, czy innych rozwiązaniach. Możemy też wykorzystać małe kolektory słoneczne, czy inne źródła odnawialnej energii dla gospodarstw domowych. Tania energia musi być w centrum zainteresowania energetyką, jeśli chcemy by nasza przyszłość malowała się w jaśniejszych barwach.