Jaka jest różnica pomiędzy cementem a betonem?

Bardzo często można się spotkać z zamiennym stosowaniem określeń beton i cement, jest to jednak stosowanie nieprawidłowe, gdyż każdy z nich ma inne właściwości i zastosowanie. 

Cement w branży budowlanej określany jest jako spoiwo mineralne, które powstaje w procesie wypalania skał osadowych takich jak glina, wapń lub margle wymieszane z gipsem. Cement wytwarzany jest w cementowniach wypalany w piecach i dostarczany w postaci proszku do silosów na betoniarniach lub dla użytkowników indywidualnych pakowany w worki. Najczęściej stosowany jest cement portlandzki zwykły, jednak odpowiednie dodatki wymieszane przed jego wypaleniem mogą poprawić jego właściwości. Przykładem może być np. cement portlandzki szybkotwardniejący, który swoje parametry wiązania zawdzięcza większej zawartości alitu a także ze stopnia rozdrobnienia. Obecność dodatków w odpowiednich proporcjach zmienia właściwości cementu, a co się z tym wiąże, betonowej mieszanki, która z niego powstaje.

(Sprawdź ofertę: Producent betonu - CEMBET Stachnik )

Beton natomiast to materiał budowlany, który otrzymywany jest poprzez połączenie w odpowiednich proporcjach z kruszywem i woda oraz odpowiednimi dodatkami, które mogą zmieniać jego właściwości. W zależności od użytych dodatków zmieniają się właściwości betonu oraz prace, do których może być wykorzystywany.

Rozróżniamy domieszki chemiczne:

  • Plastyfikatory lub upłynniacze, które poprawiają urabialność mieszanki, redukując ilość wody w betonie,
  • Dodatki opóźniające, których zadaniem jest przedłużenie czasu wiązania betonu,
  • Napowietrzające, zmniejszające nasiąkliwość betony i podwyższające jego mrozoodporność,
  • Przyspieszające wiązanie, gdy czas naprawy jest ograniczony,
  • Przyspieszające twardnienie, używane przy produkcji prefabrykatów betonowych.
  • Z domieszek mineralnych wymienić można:
  • Krzemionkowy popiół lotny, gdzie dzięki zmniejszeniu wody zarobowej uzyskujemy beton odporny na środowiska agresywne chemicznie,
  • Pył krzemionkowy, który zapobiega rozwarstwianiu się betonu i zwiększa jego spoistość.

Często stosowana domieszka są również włókna, dzięki którym beton otrzymujemy wytrzymalszy fibrobeton stosowany w konstrukcjach narażonych na większe obciążenia, również termiczne.

Warto więc pamiętać, że cement to półprodukt, umożliwiający wytworzenie produktu końcowego, jakim jest beton. Beton z kolei, to mieszanka, która powstaje z kilku podstawowych składników, wśród których najważniejszy jest cement.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 2 =