Końcowe etapy ciąży

Ostatnia runda ciąży ma zwłaszcza duże znaczenie nie tylko dla mającego przyjść na świat dziecka, ale i dla jego posiadamy. Tak płód, jak również przyszła mamusia rozpoczynają przygotowania do porodu, a zmiany zachodzące w obu organizmach są coraz bardziej spektakularne. W trzydziestym drugim tygodniu ciąży płód jest już niemalże rozwinięty. Posiada mniej więcej 30 centymetrów wzrostu i waży dosłownie 1800 gramów. Jedynym organem, który jeszcze nie funkcjonuje u niego prawidłowo są płuca i one natomiast znajdują się w końcowej fazie rozwoju, dzięki czemu wiele dzieci rodzących się w tym okresie potrafi już samodzielnie oddychać. 32 tydzień ciąży to również czas, w którym ciężarna coraz intensywniej odczuwa wiercenie się płodu. Dziecko posiada coraz mniej miejsca, w tej fazie ciąży śpi jednak na tyle w ogromnej liczbie przypadków, że jego ruchy nie są jeszcze zbyt uciążliwe.W kolejnym tygodniu waga płodu dochodzi już do dwóch kilogramów, a wzrost do 33 centymetrów. W tym czasie rozwija się przede wszystkim jego mózg, a w dalszej kolejności także układ immunologiczny. Naukowcy są zdania, że aktualnie płód stosuje wszelkie pięć zmysłów, a bezsporne zachowania mogą udzielić odpowiedzi na pytanie, jaki będzie jego przyszły temperament. 33 tydzień ciąży u przyszłej mamy objawia się głównie większym niż częściej podenerwowaniem i drażliwością, coraz bardziej dotkliwe jest też poczucie niewygody skłaniające do ograniczania aktywności fizycznej.Kolejny tydzień to przede wszystkim dalszy wzrost płodu, który zaczyna coraz wyraźniej dawać znać, że w macicy zaczyna brakować mu miejsca. Niełatwo się temu dziwić. Waży już wszakże 2300 gran i ma możliwość mierzyć wręcz 35 centymetrów. Jeżeli jest chłopcem, w chwili obecnej w tym tygodniu jego jądra przemieszczają się z brzucha do moszny. Dla przyszłej posiadamy 34 tydzień ciąży to przede wszystkim czas bardzo intensywnego przybierania na wadze wywołany zwiększonym tempem rozwoju płodu i powiększaniem się macicy. Wiele kobiet zaczyna również skarżyć się na niestrawność będącą jedną z konsekwencji zwiększonego poziomu progesteronu.