Topschool-pnf.pl

Metoda PNF w fizjoterapii i rehabilitacji pacjenta

Metoda PNF to fizjoterapeutyczna koncepcja, która posiada własną filozofię oraz zasady pracy z pacjentem. Opiera się ona na anatomicznej budowie człowieka i proponuje ruchy naturalne (zbliżone do aktywności dnia codziennego). Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której pacjent w danym momencie potrzebuje.

Na czym polega ta metoda?

Sama nazwa, oznacza „torowanie nerwowo-mięśniowe”. Ta fizjoterapia ma na celu zwiększenie siły mięśni i zakresu dotychczasowych ruchów danego pacjenta. Jej podstawowym celem jest praca nad funkcjami stawów oraz mięśni. Koncepcja PNF mówi o postrzeganiu osoby biorącej udział w terapii jako całości, co oznacza, że w ćwiczeniach wykorzystuje się także silne i zdrowe regiony ciała. To właśnie one mają pozwolić na uzyskanie aktywności ruchowej w obszarach słabszych albo uszkodzonych. Sednem metody PNF jest pobudzenie ekster- i proprioreceptorów (znajdujących się w ciele), a także różnych sfer kory mózgowej, co ma ułatwić (czyli torować) ruch w obszarze uszkodzonym.

O czym jeszcze należy wiedzieć?

Podstawowy kurs PNF obejmuje około stu godzin i zazwyczaj składa się z kilku części, takich jak:

  • wprowadzenie do koncepcji PNF i jej główne zasady,
  • wzorce ruchowe i techniki stosowane w metodzie PNF,
  • analizy zaburzeń funkcjonalnych pacjentów,
  • analiza biomechaniki ruchu i chodu oraz ich zaburzeń,
  • kilkudniowa praca z pacjentem (pod nadzorem instruktora).

W tego rodzaju rehabilitacji fizjoterapeuta angażuje do pracy maksymalną ilość włókien mięśniowych. Wielokrotne powtarzanie ruchów powoduje zaś utworzenie nowego wzorca ruchowego i przywraca przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze ciała. Metoda PNF jest przyjazna dla każdego pacjenta, gdyż opiera się ona na bezbolesnej pracy i wykorzystując silne odcinki ciała ułatwia reedukację utraconych funkcji. Do tego daje możliwości pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji – terapia zabezpiecza wszelkie funkcje: od ruchowych do wegetatywnych. Ma ona też niewielkie wymagania sprzętowe. Tego rodzaju fizjoterapia ma dużą efektywność, która wynika z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych działań.