Poczytaj o badaniu KTG

Podczas trwania ciąży kobiety oraz płody znajdujące się w ich łonie poddawane są wielu badaniom, które mają kontrolować czynności życiowe i zdrowie matki oraz dziecka. Czy wiesz co to jest badanie KTG w ciąży? Nie wszystkie ciężarne kobiety są temu poddawane, nie mniej jednak jest to bardzo popularne badanie, które wykonuje się niezwykle często. KTG to skrót oznaczający kardiotokogram, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to badanie, które polega na monitorowaniu czynności pracy serca dziecka, przy jednoczesnym dokonywaniu pomiarów siły i częstotliwości pracy macicy. Aby te dane zostały wykryte i mierzone, kobieta musi znajdować się w końcowym etapie ciąży, bądź już w trakcie porodu. Z tego wynika, że badanie KTG jest przeprowadzane bezpośrednio lub w trakcie porodu. Wyniki takiego monitorowania są bardzo pomocne dla lekarza, który może odpowiednio wcześnie wykryć wystąpienie ewentualnych komplikacji. Niektóre organizacje, czy specjaliści wypowiadają się negatywnie o zbyt częstym przeprowadzaniu badań KTG. Jednak nie wiąże się to z żadnym ryzykiem dla matki czy płodu, a jedynie dyskomfortem. Jest to związane z samą metodą przeprowadzania badania, gdyż kobieta musi leżeć na plecach przez około 30 minut, do godziny, podczas gdy w trakcie akcji porodowej wolałaby się ruszać, by zminimalizować ból. Niemniej jednak jest to badanie bardzo potrzebne i przeprowadza się je tylko w uzasadnionych przypadkach. Stosuje się dwie metody badania KTG, zewnętrzną i wewnętrzną. Zewnętrzna polega na umieszczeniu pasów z czujnikami na brzuchu matki i w ten sposób dokonuje się monitorowanie pracy serca dziecka i skurczów macicy. Metoda wewnętrza polega na umieszczeniu jednej elektrody na główce dziecka, a drugiej w szyjce macicy matki, jest to zatem metoda stosowana już w trakcie porodu. Wykonanie monitorującego badania KTG pozwala w odpowiednim stadium wykryć niedotlenienie płodu, czy też powstanie infekcji. Zatem KTG jest badanie niezwykle pomocnym, które pozwala uniknąć wielu problemów podczas samego porodu właściwego.