Rozwój mowy u dzuecka, a wizyta u logopedy.

Co logopeda w Krakowie, to inne kryteria rozwoju mowy. Niestety różne źródła logopedyczne podają różne przedziały wiekowe i umiejętności, którymi powinno się charakteryzować dziecko na danym etapie rozwoju mowy. Dla rodziców, którzy zastanawiają się nad pierwszą wizytą u logopedy może to być problematyczne. Szczególnie jeśli pierwszym źródłem informacji jest Internet, gdzie znajdziemy bardzo różne dane, często niepotwierdzone w ogóle naukowymi, logopedycznymi źródłami. Jeśli już zdecydujemy się jednak na wizytę u logopedy w Krakowie, to będzie on bez wątpienia potrafił profesjonalnie zdiagnozować ewentualne zaburzenia mowy u naszego dziecka. bez względu na stosowane kryteria rozwoju, istnieję jeszcze inne testy i narzędzia pomiarowe, które przyczyniają się do wystawienia diagnozy. Pierwsza wizyta posiada wiele etapów i części, więc nie musimy się martwić, że nasze dziecko zostanie w nieprawidłowy sposób zdiagnozowane. Jeśli jednak nadal się wahamy i chcemy poznać ogólne etapy rozwoju mowy dziecka, to należy je analizować w sposób przybliżony, nie ściśle dosłowny. Jeśli źródła podają, że około drugiego miesiąca dziecko zaczyna głużyć, czyli wydawać dźwięki ga, aga itp., to nie znaczy, że jeśli w 63 dni życia nasze dziecko tego nie robi, coś jest nie tak. Bądźmy cierpliwy. Nie mniej jednak warto znać orientacyjną skalę rozwoju, by w razie rzeczywistych zaburzeń odpowiednio wcześnie je zauważyć. Otóż w okolicach szóstego miesiąca następuje gaworzenie, a już w mniej więcej pod koniec pierwszego roku życia dziecko wypowiada kilka prostych, krótkich słów (mama, tata, baba, itp.). Dopiero w okolicach drugiego roku życia następuje gwałtowny rozwój mowy, dziecko produkuje coraz więcej słów, buduje pojedyncze zdania. W wieku 4-5 lat dziecko konstruuje już bardziej rozbudowane wypowiedzi, wymawia głoski syczące (s,cz,sz,c) oraz drżące (r). Jeśli rozwój mowy u naszego dziecka znacznie odbiega od normy, to rzeczywiście powinniśmy się skontaktować z logopedą, a w Krakowie możemy się też wybrać do jednej z kilku poradni logopedycznych.