Sprawdzian samodzielności

Wiele się dzisiaj mówi na temat samodzielności. Od dzieci wymaga się by były samodzielne, a niejednokrotnie rodzice nieświadomie popełniają błędy, chcąc wszystko zrobić za swoje pociechy gdyż wydaje się im, że są jeszcze małe.  A w dobie tak wielkich przemian w różnych dziedzinach życia ważne jest, aby dziecko umiało wybrać z danego materiału zasób wiedzy, który będzie mu niezbędny do dalszego samodzielnego życia. Zadaniem rodziny jest efektywne przysposobienie dziecka do jego obowiązków, zaspokojenie ciekawości, uczenie twórczego myślenia. Będzie to podkładem wychowawczym dla nauczania w szkole, która powinna dalej rozwijać umiejętności dziecka.Samodzielność dziecka jest wynikiem kompleksowego wpływu rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej, nie zależy, zatem od jednego czynnika, ale od wielu powiązanych ze sobą nawzajem uzupełniających i działających kompleksowo grup czynników: psychologicznych, społecznych i pedagogicznych. Szkoła i rodzina powinna umożliwiać dzieciom uzyskanie takiej wiedzy i sprawności, aby dzieci mogły prawidłowo funkcjonować we współczesnej cywilizacji, stwarzać warunki do samorealizacji.Jednym z takich sprawdzianów samodzielności mogą okazać się organizowane przez szkołę kolonie, wycieczki, zielone szkoły. Jest to doskonała forma na aktywne spędzanie wolnego czasu na łonie natury połączonego z nauką. Zajęcia, bowiem organizowane są na świeżym powietrzu. Walorem takiej szkoły może być chociażby to, że dziecko uczy się współdziałać w grupie, uczy nawiązywać się nowych kontaktów interpersonalnych, uczy się odpowiedzialności i samodzielności za siebie jak również innych.Zielone szkoły to świetny sposób na naukę i  egzamin samodzielności naszych dzieci.