Regulamin

Do regulaminu należy stosować się korzystając ze strony internetowej o adresie: sakj.pl

1. Serwis swoje działanie opiera na umieszczaniu na nim Artykułów o długości minimum 1200 znaków. Artykuł może zawierać jeden link do zewnętrznej strony internetowej.

2. Umieszczany Artykuł musi być poprawny pod względem logicznym, językowym i ortograficznym, a także musi być napisany w języku polskim.

3. Zamieszczany Artykuł nie może zawierać treści: rasistowskich, hazardowych, erotycznych, tylko dla dorosłych, niezgodnych z polskim prawem.

4. Zamieszczany Artykuł nie może zawierać linków prowadzących do treści: rasistowskich, hazardowych, erotycznych, tylko dla dorosłych, niezgodnych z polskim prawem.

5. Zamieszczany Artykuł można dodawać do maksymalnie dwóch kategorii.

6. Dodając artykuły Użytkownik deklaruje, że posiada pełna prawa autorskie do tego Artykułu.

7. Dodanie artykułu możliwe po wcześniejszej rejestracji Użytkownika w serwisie.

8. Potwierdzenie rejestracji Użytkownika następuje poprzez adres email.

9. Administrator serwisu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim adresów email.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.